ЕКИП

Дейността на екипа на НЕОПРО се основава на принципите, заложени в Страсбургската декларация за психотерапията   и Европейския акт за психотерапията на ЕАП

Весела Вътева

– Неорайхиански аналитичен психотерапевт с частна практика от 1997 г. (до 2000 г. под супервизия).  Дипломирана във Westdeutsche Akademie Mullheim, Germany, през 2000 г. , по програмата и договора и от онзи период със СУ „Кл. Охридски“ за подготовка на неорайхиански аналитични психотерапевти.

– Аналитик-дидактик/ психотерапевт с обучителни права/ в неорайхианската школа  от 2000 г., а в периода 1997-2008 в APICS  ( българския институт на проф. В. Бернаскони); от  2009 г. практиката и е  база за психотерапевтичен стаж на специализанти от магистърската програма „Клинична психология“ на СУ „Кл. Охридски“ и от 2004 год. и в собствен семинар за формиране на неорайхиански психотерапевти. От 2015 г. осъществява с колеги и от други модалности проекта си Работилница за етични психотерапевтични практики. 

– Супервизор в неорайхианската школа от 2000 г. 

– Филолог и педагогически психолог (СУ „Кл. Охридски“) с професионален стаж като преподавател и  преводач.

– Автор на стихосбирката „Нощта е квачка“, поредицата „Архиварски щърволинки“ в Литературен вестник, многобройни публикации в периодични и специализирани издания, преводач и редактор на психологична и психотерапевтична литература.

– Съучредител на Българско неорайхианско дружество (БНД, сега БНПД) през 1999 г.; негов председател (2001-2004), редовен член понастоящем, член (2013-2016) и председател (2016-19) на Етичната комисия на БНПД; член на Българска асоциация по психотерапия (БАП), вписана в Регистъра на квалифицираните психотерапевтите в България (064/2016); член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), (Личен N BG RP 0412, проф. правоспособност 2634/6001;6004); член на British Association of Councelling and Psychotherapy (BACP) в периода 2008-2019. Понастоящем член на Управителния съвет на Българската асоциация по психотерапия (БАП).

*

Ана Ганчева-Александрова

– Работи като психолог от 2007 година, а на частна практика като аналитичен неорайхиански психотерапевт от 2012 година (под супервизия до 2016 година).

– Има дългогодишен опит в работа с деца със СОП.  През периода 2016-2017 година е част от екипа за Национална мобилна група за психологическа подкрепа към МОН. През 2014-2017 година работи в Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

– Дипломиран психолог от 2007 година. 

– Завършва магистратура „Консултативна психология“ през 2013 година.

– Неорайхиански аналитичен психотерапевт. Обучава се във Westdeutsche Akademie (Mulheim) и се дипломира в „Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия“. 

-Член на Българска асоциация по психотерапия,  Българско неорайхианско психотерапевтично дружество , Дружество на психолозите в България.

*

Полина Гиргинова

– Работи в сферата на психичното здраве от 2011 г. 

– Неорайхиански аналитичен психотерапевт от 2020 г. (2008-2009 APICS, от 2009 г. в семинар за формиране на неорайхиански психотерапевти на аналитик-дидактик и супервизор Весела Вътева).

От 2016 г. Полина работи под супервизията на Тинка Митева, Станислава Тончева, неорайхиански психотерапевти, аналитик-дидактици и супервизори и на Борислава Мечева, фамилен психотерапевт и супервизор.

– Дипломиран семеен консултант от 2017 г. (Институт по фамилна терапия, София).

– Клиничен социален работник, направление психично здраве от 2012 г. (Нов български университет).

– Юрист от 2004 г. (Университет за национално и световно стопанство).

– Има дългогодишен опит в работа с деца.

Член на Българска асоциация по психотерапия (БАП)

– Асоцииран член на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество (БНПД).

 

По нещо лично от всяка от нас

Весела Вътева

При всичките ми лични и професионални сюжети, които съм изживяла, сега със сигурност казвам, че всичко избрано ме е водило към срещата ми с бернасконовата психотерапия: и постигнатото и пропиляното, и възторженото и потискащото, и приетото и отхвърленото и най-вече купищата отворени въпроси са били все стъпки към една мрачна и студена ноемврийска вечер в средата на ’90 на миналия век, когато с кожата си усетих, че съм стигнала до самия извор, от който да почерпя отговорите, които бях търсила с години. Така си го и случих: оттогава съм на този път и нито за миг в мен не се е прокрадвало съмнение или съжаление за всичко, от което по много инвестирах в него. Защото: намерих отговорите си; стигнах до кътчета в себе си, с които станах цялостна; взимах тежките си лични и професионални решения с убеждението, че съм готова и способна да живея с житейската им стойност; споделях професионалните си знания, умения, решимост и устойчивост с  хора, които се връщаха към живота си с обновени и укрепнали сили и с по-малко илюзии. Раждаха се деца, които със сигурност ще се радват на по-добро отглеждане. Имаше и хора, които оставаха разочаровани или неудовлетворени от границите, до които стигахме в работата ми с тях.  Често на тези, с които работя и споделям живота си:  клиенти, колеги, семейството ми, им е трудно с изразените от мен мнения или взетите решения. 

Ценя хората, които искрено се стремят да изграждат принадлеженост с прозрачни и съобразени с нейното предназначение принципи. И най-много – онези, които живеят и работят според тях.

НЕОПРО е проектът, който отваря възможността този, който пожелае, да може да почерпи от опита и знанията, които екипът ни трупа целенасочено от години. Знанията и уменията ни са промислени и емпирично проверявани в няколко десетки хиляди сесии, работени психотерапевтично с хората, които свободно ни избираха за свои терапевти.

В себе си нося благодарност към онзи Валдо, с когото съм работила и познавам професионално – мир на праха му; към колегите, с които изграждахме школата ни и към тези, с които продължаваме и сега; към младите хора, с които работим в Етичната ни работилница вече 5 години, както и на Ани и Поли: благодаря ви за споделения досега смислен колегиален живот.

Онези, с които истински израствах професионално безспорно са моите клиенти – надявам се, че за всеки от тях, с когото сме затворили тази страница от живота му,  тя е вече само вдъховяващ го личен извор на сили да се справя самостоятелно и успешно с житейските си предизвикателства.

* * *

Ана Ганчева-Александрова

 Работя в областта на психичното здраве: като психолог от 2007 година; като аналитичен психотерапевт от 2012 година. Оттогава, та до днес не съм спирала. Нестихващият ми интерес  към дебрите на човешката душа датира от училищна възраст. Интересът се превърна във влечение, след това в страст и нужда. Осъзнах, че искам да работя това и нищо друго, някъде към осемнадесетата си година. После животът ми предостави пътеки и кръстопътища, и аз,  кога осъзнато, кога само интуитивно, избирах. Изглежда изборите ми са били правилни за мен самата. И днес, ето ме тук.
Преди да стигна до неорайхианството и след това да го избера, минах през различни психотерапевтични школи. Нищо не можеше да ми даде разбирането и смисъла, които търсех. Открих ги едва в школата на Валдо. За мен неорайхианството не е просто работа или теория, не е нещо преходно, то е начин на живот. И понеже от личен опит познавам възможностите на тази школовка, с вълнение приех поканата на Весела да бъда част от нейния екип, който да предава своите знания и умения нататък. С готовност и радост очаквам към нас да се присъединят хора жадни за Живот, хора, които не се страхуват да се гмурнат в дълбокото и да се срещнат с непознатото и неизвестното в себе си и човешките взаимоотношения.

                                                                                                       * * *

Полина Гиргинова

Личният ми интрес към неорайхианската аналитична терапия се зароди през 2002 г. и постепенно прерастна в професионален стремеж. Това, което ме привлече и задържа в този психотерапевтичен подход беше личното ми преживяване за истинност, смисъл и трансформираща сила на процеса, осъществени в рамките на жива, ясна и здрава връзка с друго човешко същество.

През 2008 г. започнах формирането си като неорайхиански аналитичен психотерапевт, което в моя случай продължи повече от десет години и вярвам, че все още продължава по своему. Опитът ми показва, че професионалното и лично порастване не се изчерпват с очертанията на един етап, а са естествена част от жизнения процес.

Неорайхианският подход е основният и централен, на който разчитам в работата с моите клиенти.

Съпътстващите ми професинални интереси са насочни към фамилната системна терапия и юнгианската психотерапия.

Дълбоко ценя екипната работа с колегите ми и нямам съмнение, че тя има основен принос в изграждането ми като психотерапевт.

Дългогдишните ни семинари, в които сме разисквали разнообразни етични и психодинамики казуси и теми, направиха възможно теоритичните ми знания да добият достатъчно дълбочина и пластичност, необходими за разлизацията им в писхотерапевтичното взаимоотношение. 

Участието ми в екипа на НЕОПРО е още една възможност да продължа осъществяването си в неорайхианството и да споделям знанията и опита си с други, които са готови да откриват в процеса на формирането си като неорайхиански аналитични психотерапевти.

* * *

Колеги, с които си сътрудничим:

Надежда Дженева, неорайхиански аналитичен психотерапевт

Майка съм на дъщеря, с която всеки ден се уча да бъда родител. Обичам професията си и самата аз в своето обучение съм преминала през процес на неорайхианска психотерапия. Това промени бавно и неусетно начина ми на мислене, реагиране и себеусещане. Вярвам,че всеки може да осъществи промяна в живота си когато е готов  и тръгне с доверие в себе си, за да се самоизследва  и саморазбере, както и с доверие към специалиста, който е избрал за свой терапевт.

През 2008 г.  започнах работа като психолог, а през 2012 г., след четири годишна специализация, завърших подготовката си за неорайхиански аналитичен психотерапевт в  „APICS“ и „Westdeutsche Academie“  —  Mulheim /Германия/, сертификата си получих от “Институт за психотелесна психотерапия“ , член на „Европейската асоциация по психотелесна психотерапия“.

Понастоящем имам частна практика като психотерапевт в гр. Стара Загора. Професиналният ми опит включва индивидуална психотерапевтична работа с клиенти, водене на групи за мотивация, умения за общуване, работа в екип, провеждане на тренинги на теми: мотивация, комуникации и делово общуване, работа с пациенти с бета таласемия и др.

Тъй като продължаващото професионално развитие е неотменна част от работата на психотерапевта, аз също се грижа за надграждането на професионалните си знания и умения.

В периода от 2006 г. до момента съм взела участие в дванадесет допълнителни обучения, уъркшопи и семинари, засягащи различни професионални теми като: групова психотерапия, фамилни констелации, тревожност и депресии, работа с травма, партньорски взаимоотношения, Life Energy Process, хромотерапия, работа с тестовете BBCT и BBI, функционален анализ и други.

Активно се ангажирам и в групи за супервизия и интервизия.

От 2019 г. и към момента участвам в обучение и работа под супервизия в EMDR интегративен психотерапевтичен подход в EMDR ТРЕНИНГ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ.

Целият ми професионален опит е свързан с психолгията и психотерапията. 

През 2021 г. приех поканата на Весела Вътева да бъда гост-обучител в екипа на НЕОПРО.

 

Д-р Ирен Мановска, невролог и неорайхиански аналитичен психотерапевт

Професиналният път на Ирен започва през 1990 г. когато завършва медицина в Медицинска академия, гр. София.

Непосредствено след това тя продължава професионалното си развитие придобивайки специалност неврология. 

Няколко години по-късно предприема следдипломна специлизция по психотерапия във Westdeutsche Akademie (Mulheim), а през 2000 г. се дипломира като неорайхиански аналитичен психотерапевт.

В началото на кариерата си работи като лекар в болница  /1990 – 1995 г./, а след 1995 г. като невролог в доболнична помощ.

От 2000 г. поддържа и своя частна психотерапевтична практика.

Ирен има повече от 15 години опит в преподавателска работа в сферата на неврологията, ендокринологията и неврофизиологията със специализанти по психотерапия.

Гост-обучител в екипа на НЕОПРО от 2021 г.

 

Петър Кралев, неорайхиански психотерапевт и супервизор

Петър Кралев е магистър по психология към ВТУ „Кирил и Методий”, Велико Търново, и специалист по неорайхианска психотерапия, дипломиран във Вестдойче Академия, Лугано, Швейцария.

Консултант е по зависимостите към международна фондация „Стефан Батори”, Полша (2007).  В рамките на две години е завършил всички модули на курс по трансперсонална психология и холотропно дишане към EUROTAS (2007-2008). Преподавал е 5 години психотерапия на зависимостите и биоенергетика на студенти по неорайхианска психотерапия.

Главен редактор на списание „Катарзис” за трансперсонална психология и холотропно дишане (2008-2009).  Автор е на книгите „Прахът, който пазим” (1996), „Психотерапия на алкохолизма”(2008), „Аяхуаска. Свещеният дар на слънцето” (2011), „Пробитите граници. В психотерапията на граничността и бордерлайн” (2018, 2021). Има много участия с тренинги, лекции, презентации, тематични групи в различни национални форуми, свързани с психологията, психотерапията и здравето. Има своя професионална практика като психолог и психотерапевт в София. Организира тренингови групи и семинари навсякъде в България. Водил е тренинги и семинари в Полша и Македония.  Подготвя за защита докторска дисертация за проявите на граничност при подрастващите и юношите към Великотърновски университет „Кирил и Методий”. Супервизор е и води лекции „Въвеждане в неорайхианската психотерапия“ в Институт по интегративна психотерапия и психосоматика, София. Член на Българска Асоциация по Психотерапия (БАП).

 

Д-р Веселина Дончева, педиатър, неорайхиански аналитичен психотерпевт

  • Практикуващ лекар от 1986 год. със специалност „Детски болести“ от 1990 г.;
  • Неорайхиански аналитичен психотерапевт, дипломиранa във Westdeutsche Akademie Mullheim, Germany през 2002 г. по програмата и договора от онзи период със Софийски университет “Кл.Охридски“ за подготовка на неорайхиански аналитични психотерапевти;
  • От 2000 г. до 2002 г. работила като специализант с проф. Валдо Бернаскони в Сана Вита, Швейцария;
  • Психотерапевт с индивидуална практика от 2002 до 2012 г. в гр. Бургас;
  • След 2012 г. съосновател на Арт работилница “Весела и Мила“-групова психотерапия, чрез танцо и театротерапия в Центрове за личностно развитие в Бургас/“Златно ключе“, “Хридая“, “Магнолия“/ и Шумен/Кафе-клуб“Делфина“/;
  • Супервизор на някои студенти в Неорайхианската школа/живущи в гр. Бургас/;
  • Ръководител на програми към Община Бургас за работа с възрастни и деца със специални потребности чрез хиппотерапия и лечебно-педагогическа езда /2008/2009 г. на Конна база Бургас-Парк езеро/;
  • Член на БНПД от 1999 г.

От 1986 г. съм педиатър. Дългогодишната ми практика ме срещна със хиляди семейства и ме наведе на мисълта, че на българското семейство е нужна помощ в науката и изкуството на човешките взаимоотношения. Да обичаме детето, да му вярваме, да го поощряваме, да му показваме топли, сърдечни отношения на хармония и любов е единствената гаранция за неговото здраве и израстване като  личност. Това ми убеждение ме отведе в Неорайхианската психотерапевтична школа. Започнах обучението си през 1998 г.в София и от 2000-2002 г. практикувах като специализант при проф. Валдо Бернаскони в Швейцария. След завръщането ми в България работих като индивидуален и групов психотерапевт. Съчетах моите страсти

/музика,танци,деца,коне/ със психотерапевтичната си работа.

На 61 г. съм щастлива жена, сбъднала част от мечтите си: работя любимата си работа-педиатрията. Сътворих истински мюзикъл “В града“/ с участници от групова терапия/, който беше представен с успех в някои градове на сцена. Поставих началото на хиппотерапията и лечебно-педагогическата езда в гр. Бургас. Сама изминах 90 км. на кон в състезание по издръжливост към БФКС. Баба съм на 3 внучета/засега/.

И творческата ми и спортна кариера, щастливо продължават… 🙂

* * *