ПРОГРАМА

Формиране на неорайхиански аналитични психотерапевти в Терапия на петте движения

 

Процесът е ориентиран към дипломирани висшисти по психология, педагогика, филология, медицина или друга хуманитарна специалност.

За психотерапията може да бъде прочетено много, но никое четиво не е в състояние да Ви направи терапевт. Нужно е много повече от това: преживяването и дълбинното осмисляне на процеса на формирането Ви като такъв. Ето защо, целта на работа в психотерапевтичното ни пространство е специализантът да придобие не само относимите теоретични познания, но също така и – основно, да преживее личния си характеров анализ и постепенно да създаде собствено разбиране за неговата психодинамична същност, което, от своя страна, да стане стабилната основа за създаването на индивидуалния му почерк в оказването на психотерапевтична помощ. 

Процесът на формиране се осъществява системно в продължение на  поне 4 години в следните формати и часове:

програма НЕОПРО

 

Работим теоретично и психотерапевтично в следните области и теми:

 

Въведение в динамичната психология

Сравнително изследване на основните психотерапевтични подходи

Психология на възрастовото развитие

Психоантропология

Неврофизиология

Терапия на петте движения 

Принципи на кинезиологията

Принципи на биоенергетиката

Психодинамика на общността/семейната система

Психопатология

Сексология

Психосоматика

Психодиагностика

Основни етични принципи на психотерапевтичната професия

Типология на проблемното семейство

Междуличностни комуникации

Аспекти на професионално организираната психотерапевтична дейност

 

Стажът в институция за психично здраве е отговорност на специализанта.

Броят на часовете зависи от предходната професионална подготовка на специализанта: след като се запознаем с актуално достигнатото от Вас ниво в теоретично отношение и в личностовото Ви израстване, ще Ви препоръчаме подходящата за Вас програма, дисциплини и съответни часове.

Цени: тъй като ще се стремим към индивидуализиране на програмата Ви, не сме в състояние да предоствим унифициран ценоразпис.  С изключение на първоначалната такса от 200 лв. за учебна година, останалите дейности ще се заплащат в края на съответно проведената такава, т.е., в хода на процеса. Изключение ще бъдат и организираните няколкодневни работилници, които ще се планират според нуждите на групата и вероятно няма да бъдат повече от две на година. По време на  индивидуалното Ви входно интервю, този въпрос бива подробно обсъждан.

Част от теорeтичната и терапевтична работа  се провежда в стабилна онлайн платформа. 

Програмата на Неопро е съобразена с настоящите изисквания към психотерапевтични обучителни програми на Българската асоциация по психотерапия, която установява общи стандарти, регламентиращи качеството на квалификацията „психотерапевт“ в България.

Процесът се осъществява от екипа на  НЕОПРО и колеги, с които си сътрудничим.

Във всички форми на своята професионална психотерапевтична дейност, членовете на екипа на Ново неорайхианско психотерапевтично пространство следват принципите на Етичните кодекси на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество (БНПД), Българска асоциация по психотерапия (БАП) и Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ). Публикуваните текстове на всеки от тези кодекси могат да бъдат намерени на сайтовете на споменатите организации.