Автор: site_admin

Предпоставки за успех на психотелесния терапевтичен подход на неорайхианската школа

Съдържание: Психичен апарат според неорайхианската школа. Взаимовръзката на психика и сома – факти. Генезис на невротичната характерова структура в еволютивното развитие на детето. Смисъл на петте движения по В. Бернаскони. Логика на един резултатен терапевтичен подход. Изисквания към качествената подготовка на аналитичните психотерапевти: интелектуализацията в противовес на дълбинно осмисления личен опит. Съдържанието, описано по-горе, предвижда…

Прочети цялата статия

За имиджа

  Сигурно сте чували твърдението, че “Окото вижда онова, което желае.” Споделям го. От психотерапевтичното ми всекидневие съм се убедила, че за нас, съвременните хомо невротикус нормалис, да виждаме онова, което Е буквално пред погледа ни, е задача почти непосилна. Още по-съкрушителното е, че това е неспособност, която остава извън съзнанието ни.

Психология на тялото?

Загадките на начина, по който човек функционира, са предмет на множество научни дисциплини. Психологията, разбира се, е една от тях. Въпреки стремежа си да даде добрите отговори, тя често звучи отвлечено или пожелателно и се оказва безсилна да помогне в случай на нужда. А необходимост от достиженията и безспорно има. По всичко личи, те тя…

Прочети цялата статия

Какво е и какво не е неорайхианската аналитична психотерапия?

Тя не е компилация от други теории и подходи. Подчертаваме го, защото в годините сме чували нееднократно подобно мнение – дори от колеги-неорайхианци. Това не означава, обаче, че В. Бернаскони не приема основни теоретични разбирания на З. Фройд, К. Г. Юнг, А. Адлер, Aaron Beck & Albert Ellis, Ф. Пърлс, В. Райх, Ал. Лоуен, теорията…

Прочети цялата статия