Категория: Специализирани

Предпоставки за успех на психотелесния терапевтичен подход на неорайхианската школа

Съдържание: Психичен апарат според неорайхианската школа. Взаимовръзката на психика и сома – факти. Генезис на невротичната характерова структура в еволютивното развитие на детето. Смисъл на петте движения по В. Бернаскони. Логика на един резултатен терапевтичен подход. Изисквания към качествената подготовка на аналитичните психотерапевти: интелектуализацията в противовес на дълбинно осмисления личен опит. Съдържанието, описано по-горе, предвижда…

Прочети цялата статия

Психология на тялото?

Загадките на начина, по който човек функционира, са предмет на множество научни дисциплини. Психологията, разбира се, е една от тях. Въпреки стремежа си да даде добрите отговори, тя често звучи отвлечено или пожелателно и се оказва безсилна да помогне в случай на нужда. А необходимост от достиженията и безспорно има. По всичко личи, те тя…

Прочети цялата статия