Етикет: неорайхианската аналитична психотерапия

Предпоставки за успех на психотелесния терапевтичен подход на неорайхианската школа

Съдържание: Психичен апарат според неорайхианската школа. Взаимовръзката на психика и сома – факти. Генезис на невротичната характерова структура в еволютивното развитие на детето. Смисъл на петте движения по В. Бернаскони. Логика на един резултатен терапевтичен подход. Изисквания към качествената подготовка на аналитичните психотерапевти: интелектуализацията в противовес на дълбинно осмисления личен опит. Съдържанието, описано по-горе, предвижда…

Прочети цялата статия

Какво е и какво не е неорайхианската аналитична психотерапия?

Тя не е компилация от други теории и подходи. Подчертаваме го, защото в годините сме чували нееднократно подобно мнение – дори от колеги-неорайхианци. Това не означава, обаче, че В. Бернаскони не приема основни теоретични разбирания на З. Фройд, К. Г. Юнг, А. Адлер, Aaron Beck & Albert Ellis, Ф. Пърлс, В. Райх, Ал. Лоуен, теорията…

Прочети цялата статия